Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 3 : Bestuur en...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2020

2021

2022

2023

Bestuur en organisatie Leiderdorp

Accountantskosten

3.1

7.600

14.400

14.400

14.400

Hogere kosten afvalinzameling door corona

3.2

2.600

0

0

0

AB HR incidenteel beschikbaar gesteld

3.3

7.976

0

0

0

Totaal mutaties Programma 3

18.176

14.400

14.400

14.400

Mee- en tegenvallers:

3.1 Accountantskosten
In de opdrachtbevestiging controle jaarrekening 2020 zijn de controlekosten nader gespecificeerd. De kosten nemen toe in verband met aanvullende gegevensgerichte controles t.o.v. de oorspronkelijke opdracht.

3.2 Hogere kosten afvalinzameling door corona
Door de coronacrisis is er bij de milieustraat veel meer afval ter verwerking aangeboden. In dat verband zijn er extra kosten gemaakt om de voertuigen coronaproof in te richten voor in totaal € 2.600. Wij stellen voor om deze hogere kosten te dekken uit het bij de jaarrekening 2019 gereserveerde bedrag voor onvoorziene corona uitgaven van € 100.000.

3.3 AB HR incidenteel beschikbaar gesteld
Incidenteel beschikbaar stellen van € 165.000 op de begroting Holland Rijnlang 2020 voor de realisatie van de regionale agenda HR t.b.v. het programma ruimte, sociaal domein en bijkomend onderzoek voor het thema wonen (binnen programma ruimte & energie). Afgestemd in het AB van 24 juni 2020. Bedrag voor LDP € 7.976.

Ga naar boven