Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

3C Regiozaken

Regionale bestuurskracht versterken door regionale samenwerking

SMART-doel

Afwijkingen

1. Betere krachtenbundeling op de schaal van de Leidse regio.

Aanvullende opdracht en meerkosten voor het onderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling vanuit Leiderdorps perspectief.

Geplande activiteiten 2020

Activiteit

Afwijkingen

1.1 In deze raadsperiode nemen we geen besluit dat onherroepelijk leidt tot een gemeentelijke herindeling; de uitvoering van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 vindt uitsluitend binnen de bestaande samenwerkingsverbanden plaats.

Het onderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling vanuit Leiderdorps perspectief door bureau Berenschot loopt nog. Er is voor gekozen om als tussenstap eerst de nota van bevindingen te bespreken om te komen tot een gedeelde basis voor het vervolg: de beantwoording van de onderzoeksvragen vanuit de raad en het advies in het eindrapport. Omdat in vrijwel alle gesprekken met de raadsfracties de behoefte bleek om ook een advies te krijgen over de vervolgstappen en aanpak, heeft bureau Berenschot hiervoor een aanvullende opdracht gekregen.Zo kan deze vervolgvraag meteen worden meegenomen in het lopende onderzoek. De keuze voor gesprekken met elke raadsfractie afzonderlijk vloeide voort uit de bestuurscrisis eind 2019 en de wens om het onderzoeksproces zorgvuldig en effectief in te richten. Als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn raadsbesprekingen over dit onderzoek opgeschoven tot na het zomerreces.

3.2 We werken verder aan het bevorderen van financiƫle transparantie, kwaliteits-beoordeling en governance van de grootste gemeenschappelijke regelingen: RDOG HM, VRHM, ODWH.

De RDOG HM heeft voor 2020 een 1e begrotingswijziging ingediend. Het betreft kostenstijgingen die worden veroorzaakt door stijging van meldingen en adviezen bij Veilig Thuis, loonkostenstijging, uitvoering van de Wet verplichte GGZ en de kosten voor de organisatie ontwikkeling van de RDOG zoals beschreven in het Programma RDOG 2024.

Ga naar boven