Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 2 : Aantrekkelijk...2D Dienstverlening aan het dorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2D Dienstverlening aan het dorp

Stand van zaken bij de 2e bestuursrapportage 2020

In verband met het coronavirus hebben we m.i.v. 16 maart 2020 de dienstverlening aan onze inwoners aangepast. Dit geldt ook voor de openingstijden van de publieksbalie, de burgerzakenbalies en het gemeentehuis. Wij volgen hierin de richtlijnen van het RIVM en de landelijke overheid. De maatregelen van de regering betekenen dat we alleen de afspraken aan de balies van burgerzaken bij de gemeente behandelen die niet kunnen wachten, zoals geboorteaangifte en aangifte van overlijden.

De beperkingen m.b.t. de dienstverlening zijn inmiddels ingetrokken en vanaf 15 juli 2020 gelden weer de reguliere openingstijden en het reguliere aanbod van producten en diensten. Uitzondering is het geboorteloket in het Alrijne Ziekenhuis dat tijdelijk is gesloten. Zodra de beperkende maatregelen vanuit de overheid zijn opgeheven, zal het geboorteloket weer dagelijks bemenst worden door de medewerkers van Burgerzaken. Tot die tijd kunnen de ouders digitaal geboorteaangifte doen of op afspraak bij de publieksbalies in het gemeentehuis.

Geplande activiteiten 2020

Activiteit

Afwijkingen

1.1 We stellen een nieuwe visie op dienstverlening op en maken een uitvoeringsdocument dienstverlening.

Naar aanleiding van het raadsbesluit van 22 juni 2020, is de focus verlegd naar het opstellen van nieuwe servicenormen en prestatie-indicatoren, die in de begroting van 2021 zullen worden opgenomen, en de Rapportage plan van aanpak dienstverlening ten behoeve van de Raad. Deze rapportage is in september aangeboden aan de Raad.

Het visiedocument zal in het 4e kwartaal opgeleverd worden.

1.3 We werken aan de digitale dienstverlening.

Als gevolg van de Coronacrisis en de daaruit

voortvloeiende maatregelen van de regering zijn een aantal dienstverleningsprocessen versneld gedigitaliseerd.

1.4 We stellen een nieuwe beheersverordening voor de algemene begraafplaats op.

Het opstellen van een nieuwe beheersverordening voor de algemene begraafplaats is verschoven naar 2021. Met betrekking tot de algemene begraafplaats ligt de focus vanaf het 2e kwartaal 2020 op het onderzoeken en aanpassen van de tarieven van de begraafplaats. De uitkomsten hiervan zullen meegenomen worden bij het opstellen van een nieuwe beheersverordening.

2.1 We werken de werkprocessen verder uit volgens het VTH-beleidsplan 2016-2020.

In verband met het uitstel van de invoering van de Omgevingswet tot 1 januari 2022, zal het VTH-beleidsplan ook in 2021 van kracht blijven (2016-2021).

2.2 We treffen voorbereidingen voor de komst van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen.

De omgevingswet is uitgesteld tot 1 januari 2022. Wij kiezen er alsnog voor om de planning te handhaven.

Ga naar boven