Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 2 : Aantrekkelijk...2A Werken en ondernemen in...

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

2A Werken en ondernemen in het dorp

SMART-doel

Afwijkingen

1. Economische zaken lokaal: we hebben een duurzame economische structuur in 2020.

Vertraging op onderdelen

Geplande activiteiten 2020

Activiteit

Afwijkingen

1.1 We stellen een economisch beleidsplan op voor de periode na 2020.

Het opstellen van het economisch beleidsplan start in het vierde kwartaal 2020. Afronding is voorzien voor het zomerreces van 2021.

1.2 We actualiseren de nota ambulante handel (weekmarkt en standplaatsen).

Het onderdeel standplaatsen is afgerond. Over het onderdeel weekmarkt starten in het vierde kwartaal gesprekken met betreffende ondernemers, mits de coronabeperkingen dit toelaten.

1.3 We zetten Leiderdorp Marketing op.

Momenteel wordt samen met Leiden marketing een projectplan opgesteld. Besluitvorming door de gemeenteraad is voorzien in het eerste kwartaal van 2021.

1.4 We zetten een loketfunctie voor ondernemers op.

Op de website van de gemeente is een ondernemersloket ingericht. In september en oktober 2020 wordt een enquete gehouden onder ondernemers. De aanbevelingen die daaruit naar voren komen, worden in het eerste kwartaal 2021 geïmplementeerd.

2.1 We zetten de regionale samenwerking op het gebied van economie voort (Economie071).

In het vierde kwartaal van 2020 vindt besluitvorming over de verlenging van de samenwerking plaats.

2.2 We voeren de Retailvisie Leidse regio uit.

Voor het zomerreces 2020 is de retailvisie geëvalueerd. De aanbevelingen die daaruit naar voren komen, worden geïmplementeerd. Hierover zult u worden geïnformeerd.

2.3 We voeren de regionale bedrijventerreinenstrategie uit.

Besluitvorming door de gemeenteraden vindt plaats in september en oktober 2020.

3.2 We zorgen dat werkgevers en werkzoekenden elkaar beter weten te vinden.

Geen afwijkingen. Onder de vlag van Economie071 is een project ‘Human Capital actieplan’ gestart, waardoor werkzoekenden en ondernemers elkaar beter kunnen vinden.

3.3 We benutten het menselijk kapitaal.

Geen afwijkingen. Zie 3.2.

4.3 We stellen een warmtevisie vast.

Het vaststellen van de warmtevisie zal doorschuiven naar 2021. Wel wordt het in 2020 gestart met maken van de visie.

4.4 We gaan ons afval omgekeerd inzamelen.

Via een raadsbesluit is gekozen voor nascheiding van PMD.

Ga naar boven