Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 1 : Meedoen in...1C Ondersteunde inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1C Ondersteunde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Alle Leiderdorpers krijgen passende ondersteuning om naar eigen kunnen deel te nemen aan de samenleving

SMART-doel

Afwijkingen

1. Meer inwoners functioneren zo zelfstandig mogelijk en krijgen op tijd voldoende hulp en ondersteuning.

Geen afwijkingen. De Wmo-aanvragen zijn weer op het peil van voor de coronacrisis.

2. Meer kinderen groeien gezond en veilig op.

Gezien de coronamaatregelen wordt onderwijs en eventuele (jeugdhulp)ondersteuning vooralsnog op afstand geboden, tenzij er zorgen om het kind of gezin zijn. In die gevallen wordt waar mogelijk persoonlijk contact gezocht. Het risico bij onderwijs en ondersteuning op afstand is dat eventuele signalen mogelijk minder snel inzichtelijk worden. Vooralsnog heeft dit risico zich nog niet geuit in cijfers ten aanzien van crisissituaties.

3. De omvang van het klantenbestand Participatiewet ontwikkelt zich in 2020 positiever dan het landelijk gemiddelde.

Volgens de laatst beschikbare voorlopige gegevens van het CBS nam in de eerste vijf maanden van 2020 landelijk het aantal bijstandsuitkeringen toe met 2,1%, van 400.670 naar 409.000. In dezelfde periode steeg het aantal uitkeringen in Leiderdorp met 2,2% - van 316 naar 323. De cijfers zijn dus vergelijkbaar. Eind juli bedroeg het aantal uitkeringen in Leiderdorp 321, een stijging van 1,6% ten opzichte van 1 januari 2020.

Geplande activiteiten 2020

Activiteit

Afwijkingen

1.1 We verstrekken maatwerkvoorzieningen vanuit de Wmo.

Geen afwijkingen. De Wmo-maatwerkvoorzieningen worden geleverd en vinden plaats met inachtneming van de corona-maatregelen.

2.2 We stellen voldoende aanbod van kwalitatief goede gespecialiseerde jeugdhulp beschikbaar.

Een aantal organisaties heeft aangegeven dat het budgetplafond is bereikt en hierdoor geen nieuwe cliënten kunnen aannemen. Zoals in de brief voor het reces is medegedeeld, hebben de portefeuillehouders in Holland Rijnland besloten om het budget niet te verhogen. Om er voor te zorgen dat kinderen waarbij dringende redenen zijn we hulp kunnen ontvangen is er een regeling opgesteld om individuele situaties te bekijken. Hiervoor is € 60.000 geraamd.

2.3 We organiseren jeugdhulp lokaal en zo dichtbij mogelijk, op het niveau van de Leidse regio.

Gezien de coronamaatregelen wordt jeugdhulp vooralsnog zo veel mogelijk op afstand (digitaal) georganiseerd.

3.2 We begeleiden mensen in de Wsw naar zo regulier mogelijk werk.

De plaatsing van mensen naar regulier werk staat gezien de economische impact van de coronacrisis onder druk.

­

Ga naar boven