Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 1 : Meedoen in...1A Actieve en gezonde inwoners

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

1A Actieve en gezonde inwoners

Stand van zaken bij de 1ste bestuursrapportage 2020

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn diverse (groeps)activiteiten stilgevallen. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Inwoners dragen actief en zelfstandig bij aan de samenleving

SMART-doel

Afwijkingen

2. Meer inwoners kunnen zich optimaal ontwikkelen.

Door de maatregelen van het rijk om de gevolgen van het coronavirus te beperken, zijn o.a. de scholen tijdelijk gesloten. Waar mogelijk vindt ondersteuning digitaal en/of op afstand plaats.

Geplande activiteiten 2020

Activiteit

Afwijkingen

2.1 We pakken (dreigende) achterstanden bij peuters aan.

Als gevolg van de Coronacrisis heeft het reguliere Voor- en Vroegschoolse Educatieprogramma (VVE) tijdelijk stil gelegen. De uitvoerende organisaties bieden gedurende de periode dat peuteropvang en scholen gesloten zijn zoveel mogelijk (op afstand) begeleiding op maat.

2.2 We pakken laaggeletterdheid bij inwoners aan.

Als gevolg van de maatregelen rondom corona vindt het aanbod zoveel mogelijk digitaal plaats. Niet iedereen is daarvoor voldoende digitaal vaardig. Het online vinden en bereiken van nieuwe deelnemers en vrijwilligers is een hele uitdaging. Door partners wordt gezamenlijk gewerkt om de aanpak in die situatie en in de 1,5 meter samenleving verder vorm te geven.

2.3 We pakken verzuim en vroegtijdig schoolverlaten aan.

Het Regionaal Bureau Leerplicht heeft als gevolg van de maatregelen rondom corona haar werkzaamheden aangepast aan de situatie van gesloten scholen en thuisonderwijs. Gedurende die periode verschuift de focus van kortdurend verzuim naar thuiszitters en voortijdig schoolverlaters. Opvallend signaal is dat notoire verzuimers (m.n. uithet MBO) wel aan alle thuislessen deelnemen.

2.4 We faciliteren de huisvesting van het onderwijs door het Integraal Huisvestingsplan uit te voeren.

Het IHP 2021-2026 is in ontwikkeling en wordt in kadernota 2021 verwerkt

Ga naar boven