Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sInvesteringskredieten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Investeringskredieten


Bij samenstelling van de 2e Bestuursrapportage 2020 zijn de lopende investeringskrediet beoordeeld op de vraag of deze toereikend zijn. Het blijkt dat de eerder beschikbaar gestelde kredieten op onderdelen aanpassing vergen of dat de formele beschikbaarstelling van een krediet naar voren moet worden gehaald. Om die reden stellen wij u voor om onderstaande kredieten bij de vaststelling van de bestuursrapportage te wijzigen en/of beschikbaar te stellen. In de tabel ieronder zijn de effecten voor de kapitaallasten met ingang van 2021 weergegeven. Voor 2021 is het effect per saldo gering. De kapitaallasten 2022 nemen we mee met de herziening van de kapitaallasten bij de volgende begroting.

Kapitaallasten

NR

Omschrijving

Krediet

Looptijd

Jaar

2020

2021

2022

2023

2024

1

Slagboom milieustraat

20.000

10

2020

2.100

2.090

2.080

2.070

2

7210959 Vervanging Driegatenbrug (projectcode 923000)

51.000

50

2020

1.275

1.270

1.265

1.260

3

ICT voorzieningen raadszaal

25.000

5

2021

5.125

5.100

5.075

Effect kapitaallasten

96.000

0

3.375

8.485

8.445

8.405

1. Slagboom milieustraat
Plaatsen van twee slagbomen bij de milieustraat om afvaltoerisme te ontmoedigen. Op dit moment is er nog geen toegangscontrole geïnstalleerd. Hier is nog nader onderzoek voor nodig en zal pas in in een later stadium aan de orde komen.

2. Vervanging Driegatenbrug
Voor de financiële afronding van het project Driegatenbrug is een verhoging van het krediet met € 51.000 noodzakelijk. In de 1e bestuursrapportage is het krediet verhoogd op basis van een berekening voor extra meerwerk. Nu blijkt dat die berekening geen rekening heeft gehouden met een aantal extra kosten voor aanleg en huur van de tijdelijke fietsbrug, het aanpassen van het palenplan vanwege ondergrondse obstakels en hogere kosten voor de aanleg van de passeerhavens in de Nieuweweg. Tot slot was in de raming nog uitgegaan van het aanbrengen van de funderingspalen van de brug en remmingswerk met inwendig geheide stalen buispalen. Als gevolg van de slappe ondergrond en de op staal gefundeerde aanliggende woningen is bij de voorbereiding van het project gekozen voor de duurdere trillingvrije stalen boorpalen.

3. ICT voorzieningen raadszaal
De ict voorzieningen in de raadszaal t.b.v. de gemeenteraad zijn bij de bouw van het gemeentehuis aangebracht en destijds uit het bouwbudget bekostigd. De verwachting is dat vernieuwing nodig is in 2021. Omdat een aanbesteding hiervoor door SP71 gedaan samen met de andere gemeenten is dit nog niet precies bekend. Een eerste inschatting is dat hiervoor een investering van € 25.000 nodig is voor de aanschaf.

Ga naar boven