Gemeente Leiderdorp

Voortgang januari t/m april 2020

De bestuursrapportage is het instrument dat inzichtelijk maakt hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting uitvoert. Liggen we op schema, loopt alles volgens plan of zijn er zaken die aandacht behoeven? Conform het coalitieakkoord probeert het college steeds zo inzichtelijk mogelijk te maken wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten.