Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

3C Regiozaken

Geplande activiteiten voor 2019

Activiteit

Afwijkingen

1.1 In deze raadsperiode nemen we geen besluit dat onherroepelijk leidt tot een gemeentelijke herindeling; de uitvoering van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 vindt uitsluitend binnen de bestaande samenwerkingsverbanden plaats.

Naar aanleiding van het onderzoeksrapport van bureau Twynstra Gudde over de effecten van de voortzetting van de lichte regionale samenwerking heeft de raad een motie aangenomen om zo spoedig mogelijk het vervolgonderzoek naar de effecten, kansen en bedreigingen van een gemeentelijke herindeling te starten, zodat dit voor het einde van 2019 kan worden afgerond. Het coalitieak­koord gaat uit van een bedrag van € 40.000 in 2020. Dit bedrag is voor 2020 meegenomen in de meerjarenbegroting. Dit bedrag moet naar 2019 worden verplaatst.

Ga naar boven