Gemeente Leiderdorp

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

3A Bestuur

Doelen

Rekening houdend met het coalitieakkoord is het beleid in hoge mate gericht op een actieve rol van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven: gemeenten, inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven trekken samen op om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken en uit te voeren.

SMART doel

Afwijkingen

1. De inwoners, instellingen en ondernemers zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente.

De verwerkte resultaten van de inwonersenquĂȘte worden in het najaar verwacht.

Geplande activiteiten voor 2019

Activiteit

Afwijkingen

1.4 We analyseren de burgerpeiling en voeren verbeterpunten door.

De verwerkte resultaten van de inwonersenquĂȘte worden in het najaar verwacht.

Ga naar boven