Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sProgramma 3 : Bestuur en...Doelen en activiteiten

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Doelen en activiteiten

3A Bestuur

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2018

De organisatie ontwikkelt door. Het wijkgericht werken komt meer en meer van de grond, inwoners nemen initiatieven om mee te denken en te werken aan een betere leefomgeving. De energieambassadeurs zijn een goed voorbeeld van de gemeente en inwoners die samen een opgave hebben opgepakt.
De resultaatteams zijn deels zelforganiserend, het eigenaarschap bij de medewerkers neemt toe. Op basis van de resultaten van de inwonersenquête 2017 pakken we de verbeterpunten op. De vragen in de enquête van 2019 passen we aan om tot betere meetgegevens te komen.

Doelen

Rekening houdend met het coalitieakkoord is het beleid in hoge mate gericht op een actieve rol van inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven; gemeenten, inwoners, maatschappelijke instellingen en bedrijven trekken samen op om beleidsdoelstellingen te verwezenlijken en uit te voeren

SMART doel

Afwijkingen

1. De inwoners, instellingen en ondernemers zijn tevreden over de samenwerking met de gemeente.

Uit de inwonersenquête van 2017 blijkt dat we verder moeten verbeteren. In 2018 passen we de vragen in de enquête 2019 aan om tot betere meetgegevens te komen. We passen de vragen dusdanig aan, zodat inwoners de mogelijkheid krijgen om hun antwoorden toe te lichten, zodat we met de antwoorden ook daadwerkelijk gerichter actie kunnen ondernemen.

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit

Afwijkingen

1.4 We analyseren de burgerpeiling en voeren verbeterpunten door.

We maken nieuwe meetpunten in 2019 (zie hierboven).

3B Bedrijfsvoering

Stand van zaken bij de 2de bestuursrapportage 2018

Er zijn geen afwijkingen.

3C Regiozaken

Geplande activiteiten voor 2018

Activiteit

Afwijkingen

1.1 We geven uitvoering aan het besluit over de Toekomstvisie Leidse regio 2027 en de meest gewenste samenwerkingsvorm.

In deze raadsperiode nemen we geen besluit dat onherroepelijk leidt tot een gemeentelijke herindeling. De uitvoering van de Toekomstvisie Leidse regio 2027 vindt uitsluitend plaats binnen de bestaande samenwerkingsverbanden. Om vanuit Leiderdorps perspectief inzicht te krijgen in de effecten van voortzetting van de huidige, lichte regionale samenwerking, laten wij in 2018 een onderzoek doen door een extern bureau. De uitkomsten bieden we in 2019 aan de gemeenteraad aan.

Ga naar boven