Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sOverhead,...Wat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Mee- en tegenvallers:

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

2019

2020

2021

2022

Overhead, Vennootschapsbelasting en onvoorzien

Bijdrage Servicepunt71

5.1

-35.000

0

0

0

Bijdrage SP71 VRIS groep 1

5.2

116.022

0

0

0

Verlaging formatiebudget VRIS groep 1

5.2

-116.022

0

0

0

Incidentele kosten RIS/BIS

5.3

15.000

0

0

0

Onttrekking uit de reserve informatiebeleidsplan

5.3

-15.000

0

0

0

Extra inhuur

5.4

237.900

0

0

0

Totaal mutaties Overhead, VPB en onvoorzien

202.900

0

0

0

5.1 Bijdrage Servicepunt71
Servicepunt71 meldt in haar 1e rapportage 2019 een nadeel op accountantskosten en meerwerk ICT. De bijdrage aan SP71 gaat daarmee omhoog. Deze kosten zijn inmiddels in de begroting 2020 structureel verwerkt. Op grond van de leveringsafspraken 2019 realiseren we een incidenteel voordeel waarmee de bijdrage aan SP71 wordt verminderd.

5.2 Bijdrage SP71 VRIS groep 1
Transitie VRIS Groep 1 per 01-07-2019. De bijdrage aan SP71 gaat in 2019 omhoog met € 116.022. De hogere bijdrage wordt gedekt uit een verlaging van het formatiebudget, het opleidingsbudget en voor de incidentele transitie en ontwikkelingskosten uit de reserve informatiebeleid. De structurele effecten zijn verwerkt in de begroting 2020.

5.3 Incidentele kosten RIS/BIS
De dekking komt uit het centale i-budget. Een aandachtspunt is de bugetoverdracht per 1-1-2020 aan VRIS. Hierbij moet dit bedrag gecorrigeerd worden met € 25.000 zodat voldoende budget in Leiderdorp achterblijft om de € 25.000 te kunnen betalen. Het gaat om incidentele bedragen gebaseerd op een verdeelsleutel gerelateerd aan het aantal raadsleden. Leiden (50%); Oegstgeest (25%), Leiderdorp (25%)
De dekking komt uit het centale i-budget. Een aandachtspunt is de bugetoverdracht per 1-1-2020 aan VRIS. Hierbij moet dit bedrag gecorrigeerd worden met € 25.000 zodat voldoende budget in Leiderdorp achterblijft om de € 25.000 te kunnen betalen. Het gaat om incidentele bedragen gebaseerd op een verdeelsleutel gerelateerd aan het aantal raadsleden. Leiden (50%); Oegstgeest (25%), Leiderdorp (25%).

5.4 Extra inhuur
In het onderdeel 'Personele lasten 2019' van deze bestuursrapportage gaan wij in op de ontwikkeling van de personele lasten in relatie tot de externe inhuur. Die inhuur overtreft in 2019 de beschikbare middelen door de toenemende schaarste op de arbeidsmarkt. Daardoor wordt het moeilijker om binnen de beschikbare middelen de juiste kwaliteit van nieuwe medewerkers aan te trekken. Bovendien zijn er in 2019 een aantal projecten in uitvoering waarvoor externe inhuur is aangetrokken.

Ga naar boven