Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sFinancieel overzicht totaal

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Financieel overzicht totaal

Ontwikkeling begrotingssaldo
Het begrotingssaldo is het vermoedelijke resultaat over 2019 naar de inzichten van dit moment. Het saldo komt tot stand als het totaal van de resultaten van de 1ste bestuursrapportage 2019 en de 2de bestuursrapportage 2019. Het begrotingsaldo voor het jaar 2019 komt op € 16.311 nadelig.

Nr

Ontwikkeling begrotingssaldo
+=nadeel en - = voordeel

2019

2020

2021

2022

001

Resultaat 1ste bestuursrapportage 2019

-14.927

0

0

0

002

Resultaat 2de bestuursrapportage 2019

31.238

0

0

0

Saldo begroting

16.311

0

0

0

Bijstelling investeringsplan
In de begroting 2019 is het investeringsplan opgenomen, waarbij de kredieten voor de investeringsvoornemens 2019 beschikbaar zijn gesteld. Op basis van voortschrijdend inzicht stellen wij voor het investeringsplan op een paar onderdelen aan te passen. Wij stellen voor om nieuwe kredieten beschikbaar te stellen, kredieten te verhogen en te verlagen of kredieten naar voren te halen. In het onderdeel 'kapitaallasten en investeringskredieten' zijn de wijzigingen per investeringskrediet uitgewerkt.

Afwijkingen per programma
Het beeld van de ontwikkeling per programma bevat enkele mutaties die 'programma overstijgend' zijn. Om reden van de leesbaarheid presenteren we wijzigingen die bij elkaar horen steeds bij elkaar in hetzelfde programma.

In onderstaand overzicht zijn de afwijkingen per programma uitgesplitst.

Mutatie per programma
+=nadeel en - = voordeel

2019

2020

2021

2022

Programma 1 Meedoen in Leiderdorp

989.961

0

0

0

Programma 2 Aantrekkelijk Leiderdorp

-25.662

0

0

0

Programma 3 Bestuur en organisatie Leiderdorp

34.000

0

0

0

Algemene Dekkingsmiddelen

-1.169.961

0

0

0

Overhead, VPB en onvoorzien

202.900

0

0

0

Totaal

31.238

0

0

0

Ga naar boven