Gemeente Leiderdorp

U bent hier: HomeProgramma'sAlgemene dekkingsmiddelenWat mag het kosten?

Download als pdf

Zelf je pdf samenstellen

Geselecteerde pagina's: 0

Wat mag het kosten?

Begrotingswijziging
+=nadeel en -=voordeel

NR

2019

2020

2021

2022

Algemene dekkingsmiddelen

Meicirculaire 2019 algemene uitkering

4.1

-584.532

0

0

0

Meicirculaire 2019 tlv de behoedzaamheidsreserve

4.1

-405.429

Rente geldleningen

4.2

-140.000

0

0

0

Doorberekende rente grex

4.2

-40.000

0

0

0

Overgang naar BSGR, overheveling budget naar 2019

4.3

150.000

-150.000

0

0

Overheveling budget BSGR via algemene reserve

4.3

-150.000

150.000

0

0

Totaal mutaties Algemene dekkingsmiddelen

-1.169.961

0

0

0

Mee- en tegenvallers:

4.1 Meicirculaire 2019 algemene uitkering
In de raadsbrief van 5 juni 2019 zijn de gevolgen van de Meicirculaire 2019 Gemeentefonds uiteengezet. De structurele effecten zijn inmiddels meegenomen in de begroting 2020. De wijziging van de algemene uitkering voor 2019 wordt hier aangemeld. De algemene uitkering valt € 584.000 hoger uit maar daarin is een meevaller voor het sociaal domein van € 990.000 in meegenomen. Die meevaller ontstaat onder andere door de extra uitkering van € 1 miljard voor drie jaar die het Rijk voor jeugdhulp aan de gemeenten heeft toegekend. Met dat bedrag verlagen we de voorgenomen onttrekking aan de reserve sociaal domein.

4.2 Rente geldleningen
De rente op geldleningen zal lager uitvallen dan in de begroting 2019 is geraamd als gevolg van een lagere financieringsbehoefte dan verwacht. Bovendien rekenen we meer rente toe aan de grondexploitatie dan verwacht.

4.3 Overgang naar BSGR, overheveling budget naar 2019
Een groot deel van de incidentele kosten voor de overgang naar de BSGR naar voren halen van 2020 naar 2019. Dit omdat er bij de overgang in 2020 allerlei zogenaamde "schoon door de poort" zaken geregeld dienen te zijn. Zo kan de BSGR het proces met zo min mogelijk struikelpunten overnemen. Aanvankelijk stonden deze incidentele kosten nog op 2020 waarbij het uitgangspunt nog was dat de overgang pas in 2021 zou plaatsvinden.

Ga naar boven