Gemeente Leiderdorp

Voortgang januari tot en met augustus 2018

De bestuursrapportage maakt inzichtelijk hoe de gemeente Leiderdorp de lopende begroting uitvoert. Liggen we op schema? Loopt alles volgens plan? Of zijn er zaken die aandacht behoeven? Met het coalitieakkoord in gedachten geeft het college steeds zo goed mogelijk weer wat de stand van zaken is en waar de knelpunten zitten.